Karan İKSİR Hukuk

İş Hukuku

ARABULUCULUK

İş hukukunda mevcut mevzuat hükümleri uyarınca toplu iş uyuşmazlıkları dışında arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmazken; İş Mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü yeniden

İŞ HUKUKU

İş HukukuHukuki yükümlülüğün ortaya çıkardığı, genelde işçinin ve işverenin arasındaki bağı sağlayan ve bunların devletle olan ilişkilerini düzenleme amacıyla bir hukuk kuralları bütününde

Av. Özlem Karan İksir

2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İş hukuku ve Sosyal Güvenlik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 

Kendisi aynı zamanda iş hukuku alanında işçilik alacaklarına ve işe iade davalarına yönelik hesap bilirkişiliği yapmaktadır.